Brugertest

En brugertest efter tænke-højt metoden foregår ved, at brugeren udfører en række opgaver på et website, og siger alle tanker og indskydelser højt undervejs.

Som oftest rekrutteres en gruppe brugere, som passer ind i segmentet for websitet. Det er vigtigt at få klarlagt netop disse brugeres behov, vaner og ønsker.
Mange virksomheder benytter værktøjer som Google Analytics til at finde ud af, hvor på websitet brugerne falder fra. Selv med denne viden kan det være svært at forbedre websitet. Brugertesten kan her hjælpe med at give forklaringen på, hvorfor brugerne falder fra, igennem at få brugernes forklaring samt et indblik i, hvad de tænker. Med andre ord. Brugertesten giver altså en unik mulighed for at kigge brugerne over skulderen.
Brugernes adfærd og udtalelser samles af brugervenlighedskonsulenter eller UX’ere, og omdannes til konkrete forbedringer af brugervenligheden på websitet.

I webudviklingen er der en væsentlig risiko for at komme til at stirre sig blind på sine digitale løsninger. Virksomhederne kender deres produkter ud og ind, og overser derfor ofte, hvilke tiltag der skal til, for at gøre løsningerne tilstrækkeligt brugervenlige. Det er derfor særdeles fordelagtigt både at lade udenforstående brugere teste løsningen, men ligeså vigtigt, at indrage uvildige brugervenlighedskonsulenter i processen.

Forskellige typer brugertest

Den klassiske måde at udføre en brugertest på, er den modererede brugertest, hvor en testleder sidder ved siden af brugeren og stiller spørgsmål undervejs. Ofte foregår denne type brugertest i et testlab med et såkaldt envejsspejl, hvor en eller flere observatører kan følge med i brugertesten. Denne type brugertest stiller naturligvis krav til, at begge parter kan mødes fysisk, og der kan oftest kun udføres 1 brugertest ad gangen. Den modererede brugertest udføres også som en såkaldt remote modereret test. Her er testleder og deltager ikke fysisk placeret på samme lokation, men kommunikerer som oftest gennem videoopkald og skærmdeling. Dette øger fleksibiliteten af brugertesten, men kræver stadig et forholdsvist højt tids – og ressourceforbrug.

En anden måde at udføre en brugertest på, er den umodererede test, hvor brugerne sidder hjemme hos dem selv, og gennemfører brugertesten alene. Den umodererede test er den mest fleksible, og giver mulighed for at udføre nogle hurtige, agile og kosteffektive brugertests. Brugertesten som værktøj kan på den måde understøtte systemudviklingen langt mere effektivt, da den er nemmere at indsætte forskellige steder i udviklingsprocessen. Ofte igangsættes brugerteten først, når udviklingen er så langt, at den er tæt på det endelige produkt. Med muligheden for fleksibel og mindre bekostelig brugertest, kan udviklingen drejes i den rigtige retning allerede fra tidligere stadier, hvor websitet kun befinder sig i konceptfasen.

Brugerrejse

I forbindelse med brugertest tales der ofte om den brugerrejse, som brugerne skal ud på. Brugerrejsen er en kronologisk opstilling af de forskellige oplevelser, aktiviteter og delopgaver, som brugerne skal igennem for at nå målet. Hvordan brugerrejsen skal designes, kan der være mange forskellige holdninger til hos virksomheder, som vil udvikle et website. Dette er ofte baseret på mavefornemmelse, samt hvilke funktioner, udviklerne synes kunne være smarte. I denne relation giver brugertesten en helt klar dokumentation for, hvordan brugerne forstår brugerrejsen. Afgiver websitet for meget fra dette, er det praktisk taget ubrugeligt.

At udføre en brugertest bliver i flere sammenhænge gjort til en større og meget kompliceret videnskab med diskussioner om, hvordan man opnår de mest brugbare resultater. Dette er imidlertid synd, da et langt større antal virksomheder, kan drage stor fordel af at kaste sig ud i at brugerteste. Spørgeteknikken behøver ikke være perfekt. At bede en tilfældig person om at gennemføre et køb i sin webshop for derefter blot at observere brugeren, er i mange tilfælde tilstrækkeligt til at forbedre brugervenligheden. Flere virksomheder har oplevet god succes ved blot at spørge tilfældige gæster på Caféer om at gennemføre enkelte testopgaver.

Powered by UserTribe